Skip to content

Термінологія

Наступні терміни, символи та декоратори використовуються в тексті та діаграмах протягом цього керівництва.

Записка

  • Жирним шрифтом позначаються вектори або матриці, а нежирним - скаляри.
  • Стандартна система координат для кожної змінної - місцева система координат: . Праві верхні індекси представляють систему координат. Якщо правий верхній індекс відсутній, то припускається, що використовується стандартна система координат . Виняток становлять матриці обертання, де нижні праві індекси вказують поточну систему координат, а верхні праві індекси - цільову систему координат.
  • Змінні та нижні символи можуть використовувати однакові літери, але вони завжди мають різне значення.

Акроніми

АкронімРозшифровка
AOAКут атаки. Також називається альфа.
AOSКут бокового зсуву Також називається бета.
FRDСистема координат, де вісь X вказує напрямок до передньої частини транспортного засобу, вісь Y вказує напрямок праворуч, а вісь Z вказує напрямок вниз, завершуючи правило правої руки.
FWЗакріплені крила (літаки).
MCМультикоптери.
MPC або MCPCКонтролер позиції багатокоптера MPC також використовується для Model Predictive Control (Модельно-прогностичне управління).
NEDСистема координат, де вісь X вказує напрямок до справжнього Північного полюса, вісь Y вказує напрямок східної сторони, а вісь Z вказує напрямок вниз, завершуючи правило правої руки.
PIDКонтролер з пропорційною, інтегральною та диференціальною діями.

Символи

ЗмінніОпис
x,y,zПереміщення вздовж координатних осей x, y та z відповідно.
rВектор позиції: r=[xyz]T
vВектор швидкості: v=r˙
aПрискорення vector: a=v˙=r¨
αКут атаки (AOA).
bРозмах крила (від кінчика до кінчика).
SПлоща крила
ARАспектне відношення: AR=b2S
βКут бокового зсуву (AOS)
cДовжина хорди крила
δКутове відхилення аеродинамічної керуючої поверхні Позитивне відхилення породжує негативний момент.
ϕ,θ,ψEuler angles roll (=Bank), pitch and yaw (=Heading).
ΨAttitude vector: Ψ=[ϕθψ]T
X,Y,ZСили вздовж координатних осей x, y та z.
FВектор сили: F=[XYZ]T
DСила опору
CСила бічного вітру
LСила підйому
gГравітація
l,m,nМоменти навколо координатних осей x, y та z.
MВектор моменту: M=[lmn]Tv
MMach number. Може бути ігноровано для масштабних літаків.
qВекторна частина кватерніону
q~Кватерніон орієнтації Гамільтона (див. нижче 1)
RbМатриця повороту. Повертає вектор із системи координат в систему координат b. vb=Rbv
ΛКут нахилу переднього краю
λВідношення залишкової хорди: λ=ctipcroot
wШвидкість вітру.
p,q,rКутові швидкості навколо тілесних осей x, y та z.
ωbВектор кутової швидкості в тілесній системі координат: ωb=[pqr]T
xЗагальний вектор стану
  • 1 Гамільтонів кватерніон відношення. q~=(q0,q1,q2,q3)=(q0,q).
    q~ describes the attitude relative to the local frame . Для представлення вектора в локальному фреймі, заданому вектором у кадрі тіла, можна використати таку операцію: v~=q~v~bq~ (or q~1 instead of q~ if q~ не є унітарним). v~ represents a quaternionized vector: v~=(0,v)

Нижні індекси / Показники

Нижні індекси / ПоказникиОпис
aAileron.
eElevator.
rРуль
AeroАеродинаміка
TСила тяги
wВідносна швидкість повітря
x,y,zКомпонент вектора вздовж осі x, y та z.
N,E,DКомпонент вектора вздовж глобального північного, східного та вертикального напрямків.

Верхні індекси / Показники

Верхні індекси / ПоказникиОпис
Місцева система координат Стандарт для змінних, пов'язаних з PX4.
bТілесна система координат
wВітрова система координат

Декоратори:

ДекораторОпис
()Комплексне відмінювання
()˙Часова похідна
()^Оцінки
()¯Середнє
()1Обернена матриця
()TМатрична транспозиція.
()~Quaternion.