Skip to content

Gripper (повідомлення UORB)

Використовується для виклику активації в захоплювачі, яка відображена на конкретний вихід в модулі розподілу керування

вихідний файл

c
## Used to command an actuation in the gripper, which is mapped to a specific output in the control allocation module

uint64 timestamp

int8 command        # Commanded state for the gripper
int8 COMMAND_GRAB = 0
int8 COMMAND_RELEASE = 1