Skip to content

Надсилання довільних повідомлень з MAVROS до PX4

WARNING

Ця стаття була протестована на:

 • Ubuntu: 20.04
 • ROS: Noetic
 • PX4 Firmware: v1.13

Однак, ці кроки досить загальні, і тому вони повинні працювати з іншими версіями та мінімальні зміни або не робити ніяких змін.

Встановлення MAVROS

Дотримуйтесь інструкцій Source Installation з mavlink/mavros, щоб встановити "ROS Kinetic".

MAVROS

 1. Почнемо зі створення нового плагіна MAVROS, у цьому прикладі з назвою keyboard_command.cppworkspace/src/mavros/mavros_extras/src/plugins) за допомогою наведеного нижче коду:

  Код підписується на повідомлення типу 'char' з теми ROS /mavros/keyboard_command/keyboard_sub і надсилає його як повідомлення MAVLink.

  c
   #include <mavros/mavros_plugin.h>
   #include <pluginlib/class_list_macros.h>
   #include <iostream>
   #include <std_msgs/Char.h>
  
   namespace mavros {
   namespace extra_plugins{
  
   class KeyboardCommandPlugin : public plugin::PluginBase {
   public:
     KeyboardCommandPlugin() : PluginBase(),
       nh("~keyboard_command")
  
    { };
  
     void initialize(UAS &uas_)
     {
       PluginBase::initialize(uas_);
       keyboard_sub = nh.subscribe("keyboard_sub", 10, &KeyboardCommandPlugin::keyboard_cb, this);
     };
  
     Subscriptions get_subscriptions()
     {
       return {/* RX disabled */ };
     }
  
   private:
     ros::NodeHandle nh;
     ros::Subscriber keyboard_sub;
  
    void keyboard_cb(const std_msgs::Char::ConstPtr &req)
     {
       std::cout << "Got Char : " << req->data << std::endl;
       mavlink::common::msg::KEY_COMMAND kc {};
       kc.command = req->data;
       UAS_FCU(m_uas)->send_message_ignore_drop(kc);
     }
   };
   }  // namespace extra_plugins
   }  // namespace mavros
  
  PLUGINLIB_EXPORT_CLASS(mavros::extra_plugins::KeyboardCommandPlugin, mavros::plugin::PluginBase)
 2. Відредагуйте mavros_plugins.xmlworkspace/src/mavros/mavros_extras) і додайте наступні рядки:

  xml
  <class name="keyboard_command" type="mavros::extra_plugins::KeyboardCommandPlugin" base_class_type="mavros::plugin::PluginBase">
     <description>Accepts keyboard command.</description>
  </class>
 3. Відредагуйте CMakeLists.txtworkspace/src/mavros/mavros_extras) і додайте наступний рядок у add_library.

  cmake
  add_library( 
  ...
   src/plugins/keyboard_command.cpp 
  )
 4. Усередині common.xml у (workspace/src/mavlink/message_definitions/v1.0) скопіюйте наступні рядки, щоб додати ваше повідомлення MAVLink:

  xml
  ...
   <message id="229" name="KEY_COMMAND">
     <description>Keyboard char command.</description>
     <field type="char" name="command"> </field>
    </message>
  ...

Зміни PX4

 1. Всередині common.xmlPX4-Autopilot/src/modules/mavlink/mavlink/message_definitions/v1.0), додайте ваше повідомлення MAVLink наступним чином (та ж процедура, що і для розділу MAVROS вище):
  xml
  ...
   <message id="229" name="KEY_COMMAND">
     <description>Keyboard char command.</description>
     <field type="char" name="command"> </field>
    </message>
  ...

WARNING

Переконайтеся, що файли common.xml у наступних каталогах абсолютно однакові:

 • PX4-Autopilot/src/modules/mavlink/mavlink/message_definitions/v1.0
 • workspace/src/mavlink/message_definitions/v1.0 абсолютно однаковий.
 1. Створіть власний файл повідомлень uORB key_command.msg у (PX4-Autopilot/msg). У цьому прикладі файл "key_command.msg" містить лише код:

  uint64 timestamp # time since system start (microseconds)
  char cmd

  Потім до CMakeLists.txtPX4-Autopilot/msg) включить:

  cmake
  set(
  ...
     key_command.msg
     )
 2. Змініть mavlink_receiver.hPX4-Autopilot/src/modules/mavlink)

  cpp
  ...
  #include <uORB/topics/key_command.h>
  ...
  class MavlinkReceiver
  {
  ...
  private:
    void handle_message_key_command(mavlink_message_t *msg);
  ...
    orb_advert_t _key_command_pub{nullptr};
  }
 3. Змініть mavlink_receiver.cppPX4-Autopilot/src/modules/mavlink). Саме тут PX4 отримує повідомлення MAVLink від ROS, і публікує його як тему uORB.

  cpp
  ...
  void MavlinkReceiver::handle_message(mavlink_message_t *msg)
  {
  ...
   case MAVLINK_MSG_ID_KEY_COMMAND:
      handle_message_key_command(msg);
      break;
  ...
  }
  ...
  void
  MavlinkReceiver::handle_message_key_command(mavlink_message_t *msg)
  {
    mavlink_key_command_t man;
    mavlink_msg_key_command_decode(msg, &man);
  
  struct key_command_s key = {};
  
    key.timestamp = hrt_absolute_time();
    key.cmd = man.command;
  
    if (_key_command_pub == nullptr) {
      _key_command_pub = orb_advertise(ORB_ID(key_command), &key);
  
    } else {
      orb_publish(ORB_ID(key_command), _key_command_pub, &key);
    }
  }
 4. Створіть власну підписку на тему uORB так само, як і будь-який інший приклад модуля підписки. Для цього прикладу створимо модель у (/PX4-Autopilot/src/modules/key_receiver). У цьому каталозі створіть три файли CMakeLists.txt, key_receiver.cpp, Kconfig Кожен з них має наступний вигляд.

  -CMakeLists.txt

  cmake
  px4_add_module(
    MODULE modules__key_receiver
    MAIN key_receiver
    STACK_MAIN 2500
    STACK_MAX 4000
    SRCS
      key_receiver.cpp
    DEPENDS
  
    )

  -key_receiver.cpp

  #include <px4_platform_common/px4_config.h>
  #include <px4_platform_common/tasks.h>
  #include <px4_platform_common/posix.h>
  #include <unistd.h>
  #include <stdio.h>
  #include <poll.h>
  #include <string.h>
  #include <math.h>
  
  #include <uORB/uORB.h>
  #include <uORB/topics/key_command.h>
  
  extern "C" __EXPORT int key_receiver_main(int argc, char **argv);
  
  int key_receiver_main(int argc, char **argv)
  {
    int key_sub_fd = orb_subscribe(ORB_ID(key_command));
    orb_set_interval(key_sub_fd, 200); // limit the update rate to 200ms
  
    px4_pollfd_struct_t fds[] = {
      { .fd = key_sub_fd,  .events = POLLIN },
    };
  
    int error_counter = 0;
  
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      int poll_ret = px4_poll(fds, 1, 1000);
  
      if (poll_ret == 0)
      {
        PX4_ERR("Got no data within a second");
      }
  
      else if (poll_ret < 0)
      {
        if (error_counter < 10 || error_counter % 50 == 0)
        {
          PX4_ERR("ERROR return value from poll(): %d", poll_ret);
        }
  
        error_counter++;
      }
  
      else
      {
        if (fds[0].revents & POLLIN)
        {
          struct key_command_s input;
          orb_copy(ORB_ID(key_command), key_sub_fd, &input);
          PX4_INFO("Received Char : %c", input.cmd);
         }
      }
    }
    return 0;
  }

  -Kconfig

   menuconfig MODULES_KEY_RECEIVER
   bool "key_receiver"
   default n
   ---help---
     Enable support for key_receiver

  Для більш детального пояснення дивіться тему Написання вашої першої програми.

 5. Нарешті, додайте ваш модуль у файл default.px4board, що відповідає вашій платі у PX4-Autopilot/boards/. Наприклад: -для Pixhawk 4, додайте наступний код у PX4-Autopilot/boards/px4/fmu-v5/default.px4board: -для, додайте наступний код у PX4-Autopilot/boards/px4/sitl/default.px4board

   CONFIG_MODULES_KEY_RECEIVER=y

Тепер ви готові зібрати всю свою роботу!

Збірка

Збірка для ROS

 1. У вашій робочому середовищі введіть: catkin build.

 2. Попередньо ви маєте встановити свій "px4.launch" у (/workspace/src/mavros/mavros/launch). Відредагуйте "px4.launch" як нижче. Якщо ви використовуєте USB для підключення комп'ютера до Pixhawk, ви повинні встановити "fcu_url" як показано нижче. Проте, якщо ви використовуєте CP2102 для підключення комп'ютера до Pixhawk, вам необхідно замінити "ttyACM0" на "ttyUSB0". І якщо ви використовуєте SITL для підключення до свого терміналу, ви повинні замінити "/dev/ttyACM0:57600" на "udp://:14540@127.0.0.1:14557". Зміна "gcs_url" означає підключення Pixhawk через UDP, оскільки послідовний зв'язок не може одночасно приймати MAVROS і ваше з'єднання з оболонкою.

 3. Введіть свою IP-адресу у вигляді "xxx.xx.xxx.xxx"

  xml
  ...
   <arg name="fcu_url" default="/dev/ttyACM0:57600" />
   <arg name="gcs_url" default="udp://:14550@xxx.xx.xxx.xxx:14557" />
  ...

Збірка для PX4

 1. Очистіть попередньо зібраний каталог PX4-Autopilot. У корені каталогу PX4-Autopilot:

  sh
  make clean
 2. Зберіть PX4-Autopilot і завантажте звичайним способом.

  Наприклад:

  • щоб зібрати для Pixhawk 4/FMUv5, виконайте наступну команду у корені каталогу PX4-Autopilot:
  sh
  make px4_fmu-v5_default upload
  • для SITL потрібно виконати наступну команду в кореневому каталозі PX4-Autopilot (використовуючи jmavsim simulation):
  sh
  make px4_sitl jmavsim

Запуск коду

Далі перевірте, чи надсилається повідомлення MAVROS на PX4.

Запуск ROS

 1. У терміналі введіть
  sh
  roslaunch mavros px4.launch
 2. В другому терміналі запустить:
  sh
  rostopic pub -r 10 /mavros/keyboard_command/keyboard_sub std_msgs/Char 97
  Це означає, що потрібно опублікувати 97 ('a' в ASCII) у темі ROS "/mavros/keyboard_command/keyboard_sub" з типом повідомлення "std_msgs/Char". "-r 10" означає безперервну публікацію з частотою "10 Гц".

Запуск PX4

 1. Введіть оболонку Pixhawk через UDP. Замініть xxx.xx.xxx.xxx своїм IP.

  sh
  cd PX4-Autopilot/Tools
  ./mavlink_shell.py xxx.xx.xxx.xxx:14557 --baudrate 57600
 2. Після декількох секунд натисніть Enter кілька разів. Ви маєте побачити запит в терміналі, як нижче:

  sh
  nsh>
  nsh>

  Введіть "key_receiver", щоб запустити модуль підписника.

  nsh> key_receiver

Перевірте, чи успішно він отримує a з вашої теми ROS.