Skip to content

Вказівки щодо підтримки

Тут зібрані та описані деякі інструменти, які допомагають аналізувати стан кодової бази та підтримувати її роботу.

Аналіз змін

Кількість змін, зроблених у файлі, може бути індикатором того, які файли/частини можуть потребувати рефакторингу.

Для знаходження метрик змін можна використовувати такий інструмент, як Churn:

sh
gem install churn

Приклад виводу з v1.6.0-rc2 буде таким:

sh
cd src/PX4-Autopilot
churn --start_date "6 months ago"
**********************************************************************
* Revision Changes
**********************************************************************
Files
+------------------------------------------+
| file                   |
+------------------------------------------+
| src/modules/navigator/mission.cpp    |
| src/modules/navigator/navigator_main.cpp |
| src/modules/navigator/rtl.cpp      |
+------------------------------------------+**********************************************************************
* Project Churn
**********************************************************************

Files
+---------------------------------------------------------------------------+---------------+
| file_path                                 | times_changed |
+---------------------------------------------------------------------------+---------------+
| src/modules/mc_pos_control/mc_pos_control_main.cpp            | 107      |
| src/modules/commander/commander.cpp                    | 67      |
| ROMFS/px4fmu_common/init.d/rcS                      | 52      |
| Makefile                                 | 49      |
| src/drivers/px4fmu/fmu.cpp                        | 47      |
| ROMFS/px4fmu_common/init.d/rc.sensors                   | 40      |
| src/drivers/boards/aerofc-v1/board_config.h                | 31      |
| src/modules/logger/logger.cpp                       | 29      |
| src/modules/navigator/navigator_main.cpp                 | 28      |