Skip to content

Modules Reference: Command

actuator_test

Джерело: systemcmds/actuator_test

Утиліта для тестування актуаторів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: перед використанням цієї команди приберіть усі пропелери.

Використання

actuator_test <command> [arguments...]
 Commands:
  set      Set an actuator to a specific output value

 The actuator can be specified by motor, servo or function directly:
   [-m <val>] Motor to test (1...8)
   [-s <val>] Servo to test (1...8)
   [-f <val>] Specify function directly
   -v <val>  value (-1...1)
   [-t <val>] Timeout in seconds (run interactive if not set)
         default: 0

  iterate-motors Iterate all motors starting and stopping one after the other

  iterate-servos Iterate all servos deflecting one after the other

bl_update

Джерело: systemcmds/bl_update

Утиліта для прошивки завантажувача з файлу

Використання

bl_update [arguments...]
  setopt    Set option bits to unlock the FLASH (only needed if in locked
         state)

  <file>    Bootloader bin file

bsondump

Джерело: systemcmds/bsondump

Utility to read BSON from a file and print or output document size.

Використання

bsondump [arguments...]
   <file>   The BSON file to decode and print.

dumpfile

Джерело: systemcmds/dumpfile

Утиліта для роботи з файлами дампу. Виводить розмір та вміст файлу у бінарному режимі (не замінюйте LF на CR LF) до stdout.

Використання

dumpfile [arguments...]
   <file>   File to dump

dyn

Джерело: systemcmds/dyn

Опис

Завантажує та запускає динамічний модуль PX4, який не було скомпільовано у бінарний файл PX4.

Приклад

dyn ./hello.px4mod start

Використання

dyn [arguments...]
   <file>   File containing the module
   [arguments...] Arguments to the module

failure

Джерело: systemcmds/failure

Опис

Впроваджує збої в систему.

Імплементація

Ця системна команда надсилає транспортному засобу команду через uORB, щоб спровокувати збій.

Приклади

Перевірити failsafe GPS, зупинивши GPS:

failure gps off

Використання

failure [arguments...]
  help     Show this help text

  gps|...    Specify component

  ok|off|...  Specify failure type
   [-i <val>] sensor instance (0=all)
         default: 0

gpio

Джерело: systemcmds/gpio

Опис

Ця команда використовується для читання та запису GPIO

gpio read <PORT><PIN>/<DEVICE> [PULLDOWN|PULLUP] [--force]
gpio write <PORT><PIN>/<DEVICE> <VALUE> [PUSHPULL|OPENDRAIN] [--force]

Приклади

Зчитати значення на port H pin 4 налаштований як імпульс, і це високо

gpio read H4 PULLUP

1 OK

Встановіть вихідне значення на виводі порту E на високий рівень

gpio write E7 1 --force

Встановіть вихідне значення на пристрої /dev/gpio1 на високе значення

gpio write /dev/gpio1 1

Використання

gpio [arguments...]
  read
   <PORT><PIN>/<DEVICE> GPIO port and pin or device
   [PULLDOWN|PULLUP] Pulldown/Pullup
   [--force]  Force (ignore board gpio list)

  write
   <PORT> <PIN> GPIO port and pin
   <VALUE>   Value to write
   [PUSHPULL|OPENDRAIN] Pushpull/Opendrain
   [--force]  Force (ignore board gpio list)

hardfault_log

Джерело: systemcmds/hardfault_log

Утиліта апаратного збою

Використовується у сценаріях запуску для обробки апаратних збоїв

Використання

hardfault_log <command> [arguments...]
 Commands:
  check     Check if there's an uncommitted hardfault

  rearm     Drop an uncommitted hardfault

  fault     Generate a hardfault (this command crashes the system :)
   [0|1|2|3]  Hardfault type: 0=divide by 0, 1=Assertion, 2=jump to 0x0,
         3=write to 0x0 (default=0)

  commit    Write uncommitted hardfault to /fs/microsd/fault_%i.txt (and
         rearm, but don't reset)

  count     Read the reboot counter, counts the number of reboots of an
         uncommitted hardfault (returned as the exit code of the
         program)

  reset     Reset the reboot counter

hist

Джерело: systemcmds/hist

Інструмент командного рядка для відображення історії повідомлень px4. Немає аргументів.

Використання

hist [arguments...]

i2cdetect

Джерело: systemcmds/i2cdetect

Утиліта для пошуку I2C пристроїв на певній шині.

Використання

i2cdetect [arguments...]
   [-b <val>] I2C bus
         default: 1

led_control

Джерело: systemcmds/led_control

Опис

Інструмент командного рядка для керування & тестування (зовнішніх) світлодіодів.

Щоб скористатися ним, переконайтеся, що запущено драйвер, який обробляє тему led_control uorb.

Існують різні пріоритети, наприклад, один модуль може встановити колір з низьким пріоритетом, а інший модуль може блимати N разів з високим пріоритетом, і світлодіоди автоматично повертаються до стану з низьким пріоритетом після блимання. Команда reset також може бути використана для повернення до нижчого пріоритету.

Приклади

Блимання першого світлодіода 5 разів синім кольором:

led_control blink -c blue -l 0 -n 5

Використання

led_control <command> [arguments...]
 Commands:
  test     Run a test pattern

  on      Turn LED on

  off      Turn LED off

  reset     Reset LED priority

  blink     Blink LED N times
   [-n <val>] Number of blinks
         default: 3
   [-s <val>] Set blinking speed
         values: fast|normal|slow, default: normal

  breathe    Continuously fade LED in & out

  flash     Two fast blinks and then off with frequency of 1Hz

 The following arguments apply to all of the above commands except for 'test':
   [-c <val>] color
         values: red|blue|green|yellow|purple|amber|cyan|white, default:
         white
   [-l <val>] Which LED to control: 0, 1, 2, ... (default=all)
   [-p <val>] Priority
         default: 2

listener

Джерело: systemcmds/topic_listener

Утиліта для прослуховування тем uORB та виводу даних у консоль.

Із прослуховування можна вийти в будь-який момент, натиснувши Ctrl+C, Esc або Q.

Використання

listener <command> [arguments...]
 Commands:
   <topic_name> uORB topic name
   [-i <val>] Topic instance
         default: 0
   [-n <val>] Number of messages
         default: 1
   [-r <val>] Subscription rate (unlimited if 0)
         default: 0

mfd

Джерело: systemcmds/mft

Взаємодія утиліти з маніфестом

Використання

mfd <command> [arguments...]
 Commands:
  query     Returns true if not existed

mtd

Джерело: systemcmds/mtd

Утиліта для монтування та тестування розділів (на основі пам'яті FRAM/EEPROM, визначеної платою)

Використання

mtd <command> [arguments...]
 Commands:
  status    Print status information

  readtest   Perform read test

  rwtest    Perform read-write test

  erase     Erase partition(s)

 The commands 'readtest' and 'rwtest' have an optional instance index:
   [-i <val>] storage index (if the board has multiple storages)
         default: 0

 The commands 'readtest', 'rwtest' and 'erase' have an optional parameter:
   [<partition_name1> [<partition_name2> ...]] Partition names (eg.
         /fs/mtd_params), use system default if not provided

nshterm

Джерело: systemcmds/nshterm

Запуск оболонки NSH на заданому порту.

Раніше це використовувалося для запуску оболонки на послідовному порту USB. Тепер там працює mavlink, і можна використовувати оболонку поверх mavlink.

Використання

nshterm [arguments...]
   <file:dev> Device on which to start the shell (eg. /dev/ttyACM0)

param

Джерело: systemcmds/param

Опис

Команда для доступу до параметрів і маніпулювання ними через оболонку або скрипт.

Це використовується, наприклад, у сценарії запуску для встановлення специфічних для планера параметрів.

Параметри автоматично зберігаються при зміні, наприклад, за допомогою param set. Зазвичай вони зберігаються на FRAM або на SD-карту. param select можна використовувати для зміни місця збереження для наступних збережень (це потрібно буде (пере)налаштовувати при кожному завантаженні).

Якщо увімкнено бекенд на основі FLASH (що робиться під час компіляції, наприклад, для Intel Aero або Omnibus), param select не має ніякого ефекту і за замовчуванням завжди використовується бекенд на основі FLASH. Однак param save/load <file> все ще можна використовувати для запису/читання файлів.

Кожен параметр має прапорець «використано», який встановлюється при його зчитуванні під час завантаження. Він використовується для відображення лише релевантних параметрів на наземну станцію керування.

Приклади

Змініть планер і переконайтеся, що завантажені параметри планера за замовчуванням:

param set SYS_AUTOSTART 4001
param set SYS_AUTOCONFIG 1
reboot

Використання

param <command> [arguments...]
 Commands:
  load     Load params from a file (overwrite all)
   [<file>]  File name (use default if not given)

  import    Import params from a file
   [<file>]  File name (use default if not given)

  save     Save params to a file
   [<file>]  File name (use default if not given)

  select    Select default file
   [<file>]  File name

  select-backup Select default file
   [<file>]  File name

  show     Show parameter values
   [-a]    Show all parameters (not just used)
   [-c]    Show only changed params (unused too)
   [-q]    quiet mode, print only param value (name needs to be exact)
   [<filter>] Filter by param name (wildcard at end allowed, eg. sys_*)

  show-for-airframe Show changed params for airframe config

  status    Print status of parameter system

  set      Set parameter to a value
   <param_name> <value> Parameter name and value to set
   [fail]   If provided, let the command fail if param is not found

  set-default  Set parameter default to a value
   [-s]    If provided, silent errors if parameter doesn't exists
   <param_name> <value> Parameter name and value to set
   [fail]   If provided, let the command fail if param is not found

  compare    Compare a param with a value. Command will succeed if equal
   [-s]    If provided, silent errors if parameter doesn't exists
   <param_name> <value> Parameter name and value to compare

  greater    Compare a param with a value. Command will succeed if param is
         greater than the value
   [-s]    If provided, silent errors if parameter doesn't exists
   <param_name> <value> Parameter name and value to compare
   <param_name> <value> Parameter name and value to compare

  touch     Mark a parameter as used
   [<param_name1> [<param_name2>]] Parameter name (one or more)

  reset     Reset only specified params to default
   [<param1> [<param2>]] Parameter names to reset (wildcard at end allowed)

  reset_all   Reset all params to default
   [<exclude1> [<exclude2>]] Do not reset matching params (wildcard at end
         allowed)

  index     Show param for a given index
   <index>   Index: an integer >= 0

  index_used  Show used param for a given index
   <index>   Index: an integer >= 0

  find     Show index of a param
   <param>   param name

payload_deliverer

Джерело: modules/payload_deliverer

Опис

Керує доставкою вантажу за допомогою захвату або лебідки з відповідним налаштуванням тайм-ауту / датчиком зворотнього зв'язку, та повертає результат доставки як підтвердження внутрішньо

Використання

payload_deliverer <command> [arguments...]
 Commands:
  start

  gripper_test Tests the Gripper's release & grabbing sequence

  gripper_open Opens the gripper

  gripper_close Closes the gripper

  stop

  status    print status info

perf

Джерело: systemcmds/perf

Інструмент для друку показників продуктивності

Використання

perf [arguments...]
  reset     Reset all counters

  latency    Print HRT timer latency histogram

 Prints all performance counters if no arguments given

reboot

Джерело: systemcmds/reboot

Перезавантажує систему

Використання

reboot [arguments...]
   [-b]    Reboot into bootloader
   [-i]    Reboot into ISP (1st stage bootloader)
   [lock|unlock] Take/release the shutdown lock (for testing)

sd_bench

Джерело: systemcmds/sd_bench

Перевіряє швидкість SD-карти

Використання

sd_bench [arguments...]
   [-b <val>] Block size for each read/write
         default: 4096
   [-r <val>] Number of runs
         default: 5
   [-d <val>] Duration of a run in ms
         default: 2000
   [-k]    Keep the test file
   [-s]    Call fsync after each block (default=at end of each run)
   [-u]    Test performance with unaligned data
   [-U]    Test performance with forced byte unaligned data
   [-v]    Verify data and block number

sd_stress

Джерело: systemcmds/sd_stress

Тестові операції з SD картою

Використання

sd_stress [arguments...]
   [-r <val>] Number of runs
         default: 5
   [-b <val>] Number of bytes
         default: 100

serial_passthru

Джерело: systemcmds/serial_passthru

Передає дані з одного пристрою на інший.

Це може бути використано для використання u-center, підключеного до USB з GPS через послідовний порт.

Використання

serial_passthru [arguments...]
   -e <val>  External device path
         values: <file:dev>
   -d <val>  Internal device path
         values: <file:dev>
   [-b <val>] Baudrate
         default: 115200
   [-t]    Track the External devices baudrate on internal device

system_time

Джерело: systemcmds/system_time

Опис

Інструмент командного рядка для встановлення та отримання системного часу.

Приклади

Встановіть системний час і прочитайте його назад

system_time set 1600775044
system_time get

Використання

system_time <command> [arguments...]
 Commands:
  set      Set the system time, provide time in unix epoch time format

  get      Get the system time

top

Джерело: systemcmds/top

Відстежує запущені процеси та їх CPU, використання стеку, пріоритет і стан

Використання

top [arguments...]
  once     print load only once

usb_connected

Джерело: systemcmds/usb_connected

Утиліта для перевірки підключення USB. Раніше використовувався в стартових скриптах. Значення 0 означає, що USB підключено, 1 - ні.

Використання

usb_connected [arguments...]

ver

Джерело: systemcmds/ver

Інструмент для виведення різноманітної інформації про версію

Використання

ver <command> [arguments...]
 Commands:
  hw      Hardware architecture

  mcu      MCU info

  git      git version information

  bdate     Build date and time

  gcc      Compiler info

  bdate     Build date and time

  px4guid    PX4 GUID

  uri      Build URI

  all      Print all versions

  hwcmp     Compare hardware version (returns 0 on match)
   <hw> [<hw2>] Hardware to compare against (eg. PX4_FMU_V4). An OR comparison
         is used if multiple are specified

  hwtypecmp   Compare hardware type (returns 0 on match)
   <hwtype> [<hwtype2>] Hardware type to compare against (eg. V2). An OR
         comparison is used if multiple are specified

  hwbasecmp   Compare hardware base (returns 0 on match)
   <hwbase> [<hwbase2>] Hardware type to compare against (eg. V2). An OR
         comparison is used if multiple are specified