Skip to content

Modules Reference: Template

module

Джерело: templates/template_module

Опис

Розділ, що описує наданий функціонал модуля.

Це шаблон для модуля, що працює як завдання у фоновому режимі з функціями start/stop/status.

Імплементація

Секція, що описує високорівневу реалізацію цього модуля.

Приклади

Приклад використання в CLI:

module start -f -p 42

Використання

module <command> [arguments...]
 Commands:
  start
   [-f]    Optional example flag
   [-p <val>] Optional example parameter
         default: 0

  stop

  status    print status info

work_item_example

Джерело: examples/work_item

Опис

Приклад простого модуля, який виконується з черги завдань.

Використання

work_item_example <command> [arguments...]
 Commands:
  start

  stop

  status    print status info