Skip to content

MAVROS Offboard control приклад (Python)

Цей посібник показує основи OFFBOARD контроль за MAVROS Python, використовуючи Iris quadcopter, імітований в Gazebo Classic. Він надає покрокові інструкції, що демонструють як почати розробку програм для керування засобом та виконання коду в симуляції.

У кінці посібника ви повинні побачити таку ж поведінку, як і в нижченаведеному відео, повільний зліт на висоту 2 метри.

WARNING

OFFBOARD керування небезпечно. Якщо ви керуєте реальним транспортним засобом, то обов'язково майте можливість отримати назад ручне керування на випадок, якщо щось піде не так.

TIP

Цей приклад використовує Python. Інші приклади на Python можна знайти тут: integrationtests/python_src/px4_it/mavros.

Створення пакету ROS

 1. Відкрийте термінал і перейдіть до директорії ~/catkin_ws/src

  sh
  roscd # Should cd into ~/catkin_ws/devel
  cd ..
  cd src
 2. В ~/catkin_ws/src директорії створіть новий пакет з назвою offboard_py (у цьому випадку) з rospy залежностями:

  sh
  catkin_create_pkg offboard_py rospy
 3. Створіть новий пакет у директорії ~/catkin_ws/:

  sh
  cd .. # Assuming previous directory to be ~/catkin_ws/src
  catkin build
  source devel/setup.bash
 4. Тепер ви можете мати можливість перейти до пакета, використовуючи:

  sh
 5. Щоб зберегти свої Python файли, створіть нову папку з назвою /scripts у пакеті:

  sh
  mkdir scripts
  cd scripts

Код

Після створення пакету ROS та директорії скриптів, ви готові до запуску вашого Python скрипту. Всередині папки зі скриптами створить offb_node.py файл і надайте йому права на виконування:

sh
touch offb_node.py
chmod +x offb_node.py

Після цього відкрийте offb_node.py та вставте наступний код:

py
"""
 * File: offb_node.py
 * Stack and tested in Gazebo Classic 9 SITL
"""

#! /usr/bin/env python

import rospy
from geometry_msgs.msg import PoseStamped
from mavros_msgs.msg import State
from mavros_msgs.srv import CommandBool, CommandBoolRequest, SetMode, SetModeRequest

current_state = State()

def state_cb(msg):
  global current_state
  current_state = msg


if __name__ == "__main__":
  rospy.init_node("offb_node_py")

  state_sub = rospy.Subscriber("mavros/state", State, callback = state_cb)

  local_pos_pub = rospy.Publisher("mavros/setpoint_position/local", PoseStamped, queue_size=10)

  rospy.wait_for_service("/mavros/cmd/arming")
  arming_client = rospy.ServiceProxy("mavros/cmd/arming", CommandBool)

  rospy.wait_for_service("/mavros/set_mode")
  set_mode_client = rospy.ServiceProxy("mavros/set_mode", SetMode)


  # Setpoint publishing MUST be faster than 2Hz
  rate = rospy.Rate(20)

  # Wait for Flight Controller connection
  while(not rospy.is_shutdown() and not current_state.connected):
    rate.sleep()

  pose = PoseStamped()

  pose.pose.position.x = 0
  pose.pose.position.y = 0
  pose.pose.position.z = 2

  # Send a few setpoints before starting
  for i in range(100):
    if(rospy.is_shutdown()):
      break

    local_pos_pub.publish(pose)
    rate.sleep()

  offb_set_mode = SetModeRequest()
  offb_set_mode.custom_mode = 'OFFBOARD'

  arm_cmd = CommandBoolRequest()
  arm_cmd.value = True

  last_req = rospy.Time.now()

  while(not rospy.is_shutdown()):
    if(current_state.mode != "OFFBOARD" and (rospy.Time.now() - last_req) > rospy.Duration(5.0)):
      if(set_mode_client.call(offb_set_mode).mode_sent == True):
        rospy.loginfo("OFFBOARD enabled")

      last_req = rospy.Time.now()
    else:
      if(not current_state.armed and (rospy.Time.now() - last_req) > rospy.Duration(5.0)):
        if(arming_client.call(arm_cmd).success == True):
          rospy.loginfo("Vehicle armed")

        last_req = rospy.Time.now()

    local_pos_pub.publish(pose)

    rate.sleep()

Пояснення коду

Пакет mavros_msgs містить всі власні повідомлення, необхідні для роботи сервісів і тем, які надаються пакунком MAVROS. Усі сервіси та теми, а також їх відповідні типи повідомлень задокументовані в mavros wiki.

py
import rospy
from geometry_msgs.msg import PoseStamped
from mavros_msgs.msg import State
from mavros_msgs.srv import CommandBool, CommandBoolRequest, SetMode, SetModeRequest

Ми створюємо простий виклик, який буде зберігати поточний стан автопілота. Це дозволить нам перевірити підключення, arming та OFFBOARD параметри.:

py
current_state = State()

def state_cb(msg):
  global current_state
  current_state = msg

Ми створюємо екземпляр видавця для публікації командної локальної позиції та відповідних клієнтів для запиту на arming та зміни режиму. Зверніть увагу, що для вашої власної системи, префікс "mavros" може відрізнятися, так як це буде залежати від імені, даного вузлу в файлі запуску.

py
state_sub = rospy.Subscriber("mavros/state", State, callback = state_cb)

local_pos_pub = rospy.Publisher("mavros/setpoint_position/local", PoseStamped, queue_size=10)

rospy.wait_for_service("/mavros/cmd/arming")
arming_client = rospy.ServiceProxy("mavros/cmd/arming", CommandBool)

rospy.wait_for_service("/mavros/set_mode")
set_mode_client = rospy.ServiceProxy("mavros/set_mode", SetMode)

PX4 має тайм-аут 500 мс між двома OFFBOARD командами. Якщо цей тайм-аут перевищено, командир повернеться до останнього режиму, до того як увійти у OFFBOARD режим. Ось чому швидкість публікації має бути вищою за 2 Гц, щоб також врахувати можливі затримки. Це також та сама причина, чому рекомендовано переходити в режим OFFBOARD з режиму Position, таким чином, якщо транспортний засіб виходить з OFFBOARD він зупиниться на місці та зависне.

Тут ми відповідно встановлюємо швидкість публікації:

py
# Setpoint publishing MUST be faster than 2Hz
rate = rospy.Rate(20)

Перш ніж щось публікувати, ми чекаємо встановлення зв'язку між MAVROS і автопілотом. Цей цикл має закінчитись, щойно буде отримано повідомлення про hearbeat.

py
# Wait for Flight Controller connection
while(not rospy.is_shutdown() and not current_state.connected):
  rate.sleep()

Попри те, що PX4 працює в координатній площині NED, MAVROS переводить ці координати до ENU стандарту та навпаки. Ось чому ми визначаємо z як 2:

py
pose = PoseStamped()

pose.pose.position.x = 0
pose.pose.position.y = 0
pose.pose.position.z = 2

Перш ніж увійти в режим OFFBOARD, ви повинні вже розпочати потокове передавання заданих значень. В іншому випадку перемикач режиму буде відхилено. Нижче, 100 було обрано у якості довільного значення.

py
# Send a few setpoints before starting
for i in range(100):
  if(rospy.is_shutdown()):
    break

  local_pos_pub.publish(pose)
  rate.sleep()

Ми готуємо запит на повідомлення, для встановлення довільного режиму на OFFBOARD. Список підтримуваних режимів доступні для довідки.

py
offb_set_mode = SetModeRequest()
offb_set_mode.custom_mode = 'OFFBOARD'

Решта коду є значною мірою поясненням. Ми намагаємося перейти в режим Offboard, після чого ставимо квадрокоптер в arm, щоб він міг злетіти. Ми визначаємо паузу виклику сервісів у 5 секунд, щоб не перевантажити автопілот запитами. В тому ж циклі ми продовжуємо надсилати запитану позицію за частотою, яка раніше визначена.

py
arm_cmd = CommandBoolRequest()
arm_cmd.value = True

last_req = rospy.Time.now()

while(not rospy.is_shutdown()):
  if(current_state.mode != "OFFBOARD" and (rospy.Time.now() - last_req) > rospy.Duration(5.0)):
    if(set_mode_client.call(offb_set_mode).mode_sent == True):
      rospy.loginfo("OFFBOARD enabled")

    last_req = rospy.Time.now()
  else:
    if(not current_state.armed and (rospy.Time.now() - last_req) > rospy.Duration(5.0)):
      if(arming_client.call(arm_cmd).success == True):
        rospy.loginfo("Vehicle armed")

      last_req = rospy.Time.now()

  local_pos_pub.publish(pose)

  rate.sleep()

TIP

Цей код був спрощений до мінімуму для демонстрації. У великих системах часто корисно створити новий потік, який буде відповідати за періодичну публікацію заданих значень.

Створення ROS launch файлу

У вашому offboard_py пакеті, створіть іншу директорію у ~/catkin_ws/src/offboard_py/src з назвою launch. Саме тут будуть зберігатися файли запуску пакету. Після цього створіть ваш перший файл запуску, у цьому випадку ми назвемо його start_offb.launch.

sh
roscd offboard_py
mkdir launch
cd launch
touch start_offb.launch

Для start_offb.launch скопіюйте наступний код:

xml
<?xml version="1.0"?>
<launch>
  <!-- Include the MAVROS node with SITL and Gazebo -->
  <include file="$(find px4)/launch/mavros_posix_sitl.launch">
  </include>

  <!-- Our node to control the drone -->
  <node pkg="offboard_py" type="offb_node.py" name="offb_node_py" required="true" output="screen" />
</launch>

Як бачите, mavros_posix_sitl.launch включено. Цей файл відповідає за запуск MAVROS, PX4 SITL, Gazebo Classic Environment і за створення транспортного засобу в певному світі (для отримання додаткової інформації дивіться файл тут).

TIP

The mavros_posix_sitl.launch приймає кілька аргументів, які можна встановити відповідно до ваших уподобань, як-от транспортний засіб для створення чи класичний світ Gazebo (повний список див. тут).

Ви можете перевизначити значення за замовчуванням цих аргументів, визначених в mavros_posix_sitl.launch оголосивши їх у include тегах. Як приклад, якщо ви хочете створити транспортний засіб у warehouse.world, ви повинні написати наступне:

xml
<!-- Include the MAVROS node with SITL and Gazebo -->
<include file="$(find px4)/launch/mavros_posix_sitl.launch">
  <arg name="world" default="$(find mavlink_sitl_gazebo)/worlds/warehouse.world"/>
</include>

Запуск скрипту

Якщо все зроблено правильно, ви повинні тепер мати можливість запустити і протестувати свій скрипт.

В терміналі запустить:

sh
roslaunch offboard_py start_offb.launch

Тепер ви повинні побачити ініціацію прошивки PX4 і виконання застосунку в Gazebo Classic. Після встановлення режиму OFFBOARD та постановки транспортного засобу під arming, слід дотримуватися поведінки, показаної у відео.

WARNING

Цілком можливо, що при запуску скрипта з'явиться помилка:

Resource not found: px4 ROS path [0] = ... ...

Це означає, що PX4 SITL не включено в path. Щоб вирішити цю проблему, додайте ці рядки в кінці .bashrc файлу:

sh
source ~/PX4-Autopilot/Tools/simulation/gazebo/setup_gazebo.bash ~/PX4-Autopilot ~/PX4-Autopilot/build/px4_sitl_default
export ROS_PACKAGE_PATH=$ROS_PACKAGE_PATH:~/PX4-Autopilot
export ROS_PACKAGE_PATH=$ROS_PACKAGE_PATH:~/PX4-Autopilot/Tools/simulation/gazebo-classic/sitl_gazebo-classic
export GAZEBO_PLUGIN_PATH=$GAZEBO_PLUGIN_PATH:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gazebo-9/plugins

Тепер у терміналі, перейдіть до домашнього каталогу і виконайте наступну команду, щоб застосувати зміни вище до поточного терміналу:

sh
source .bashrc

Після цього кроку, кожного разу, коли ви відкриваєте нове вікно терміналу, вас не повинна турбувати ця помилка. Якщо вона з'явиться знову, просте source .bashrc має виправити це. Це рішення було отримано з цього обговорення issue, де ви можете отримати більше інформації про проблему.