Skip to content

Конфігурація літального апарату з нерухомим крилом

Цей розділ містить теми конфігурації та налаштування, пов'язані з літаками з фіксованим крилом.

:::note Автоналаштування спрощує процес ручного налаштування, описаний у..: Посібник з налаштування регулятора швидкості/висоти літального апарата. :::