Skip to content

Траєкторія Jerk-limited типу для Мультикоперів

Тип траєкторії з обмеженим рухом джерка забезпечує плавний рух у відповідь на введення палиці користувача або зміни місії (наприклад: для зйомки, картографування, вантажу). Він генерує симетричні плавні S-криві, де обмеження різкості та прискорення завжди гарантовані.

Цей тип траєкторії завжди увімкнений у режимі Місія. Щоб увімкнути його в режимі Режим позиціонування встановіть параметр: MPC_POS_MODE=3.

Тип з обмеженим jerk не використовується за замовчуванням у режимі позиціонування. Це може бути не підходить для транспортних засобів / випадків використання, які вимагають швидкої відповіді - наприклад, гонщицькі квадрокоптери.

Генератор траєкторії

Графік нижче показує типовий профіль обмеження ривка з наступними обмеженнями:

  • jMax: максимальне ривкості
  • a0: початкове прискорення
  • aМакс: максимальне прискорення
  • a3: кінцеве прискорення (завжди 0)
  • v0: початкова швидкість
  • vRef: бажана швидкість

Обмеження jMax, aMax можуть бути налаштовані користувачем через параметри і можуть відрізнятися в ручному керуванні позицією та автоматичному режимі.

Отриманий профіль швидкості часто називають "S-кривою".

Jerk-limited trajectory

Ручний режим

У ручному режимі положення палиці відображаються на швидкість, де повне відхилення палиці XY відповідає MPC_VEL_MANUAL, а повне відхилення палиці Z відповідає MPC_Z_VEL_MAX_UP (рух вгору) або MPC_Z_VEL_MAX_DN (рух вниз).

Обмеження

XY-plane:

Z-axis:

Автоматичний режим

У режимі автоматичного руху бажана швидкість є MPC_XY_CRUISE, але це значення автоматично коригується в залежності від відстані до наступної точки маршруту, максимально можливої швидкості в точці маршруту та максимального бажаного прискорення та ривка. Вертикальна швидкість визначається за допомогою MPC_Z_V_AUTO_UP (рух вгору) та MPC_Z_V_AUTO_DN (рух вниз).

Обмеження

XY-plane:

Z-axis:

Відстань до отримання швидкості, коли близько до точки маршруту:

Зв'язані параметри