Skip to content

Інтеграційне тестування за допомогою MAVSDK

PX4 можна протестувати від початку до кінця за допомогою інтеграційних тестів на основі MAVSDK.

Тести в основному розробляються для SITL і запускаються в режимі безперервної інтеграції (CI). В майбутньому ми плануємо зробити їх універсальними для будь-якої платформи/обладнання.

Інструкції нижче пояснюють, як налаштувати та запустити тести локально.

Попередня підготовка

Налаштування середовища розробника

Якщо ви цього ще не зробили:

 • Встановіть набір інструментів розробки для Linux або macOS (Windows не підтримується). Gazebo Classic є обов'язковим і має бути встановлений за замовчуванням.

 • Отримати код PX4:

  sh
  git clone https://github.com/PX4/PX4-Autopilot.git --recursive
  cd PX4-Autopilot

Збірка PX4 для тестування

Щоб зібрати вихідний код PX4 для тестування на симуляторі, скористайтеся:

sh
DONT_RUN=1 make px4_sitl gazebo-classic mavsdk_tests

Встановлення бібліотеки C++ MAVSDK

Для запуску тестів потрібна бібліотека C++ MAVSDK, встановлена у системі (наприклад, у /usr/lib або /usr/local/lib).

Встановлюйте або з бінарних файлів, або з джерела:

Запуск усіх PX4 тестів

Щоб запустити всі тести SITL, визначені в sitl.json, виконайте:

sh
test/mavsdk_tests/mavsdk_test_runner.py test/mavsdk_tests/configs/sitl.json --speed-factor 10

Буде перелічено всі тести, а потім запущено їх послідовно.

Щоб побачити всі можливі аргументи командного рядка, використовуйте аргумент -h:

sh
test/mavsdk_tests/mavsdk_test_runner.py -h

usage: mavsdk_test_runner.py [-h] [--log-dir LOG_DIR] [--speed-factor SPEED_FACTOR] [--iterations ITERATIONS] [--abort-early] [--gui] [--model MODEL]
               [--case CASE] [--debugger DEBUGGER] [--verbose]
               config_file

positional arguments:
 config_file      JSON config file to use

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 --log-dir LOG_DIR   Directory for log files
 --speed-factor SPEED_FACTOR
            how fast to run the simulation
 --iterations ITERATIONS
            how often to run all tests
 --abort-early     abort on first unsuccessful test
 --gui         display the visualization for a simulation
 --model MODEL     only run tests for one model
 --case CASE      only run tests for one case
 --debugger DEBUGGER  choice from valgrind, callgrind, gdb, lldb
 --verbose       enable more verbose output

Запуск одного тесту

Запустіть один тест, вказавши модель і тест кейс як параметри командного рядка. Наприклад, щоб протестувати керування хвостовиком у місії, ви можете виконати:

sh
test/mavsdk_tests/mavsdk_test_runner.py test/mavsdk_tests/configs/sitl.json --speed-factor 10 --model tailsitter --case 'Fly VTOL mission'

Найпростіший спосіб дізнатися поточний набір моделей і пов'язаних з ними тестових випадків - запустити всі тести PX4 , як показано вище (зауважте, що потім ви можете скасувати збірку, якщо хочете протестувати лише один).

На момент написання статті список, згенерований в результаті запуску всіх тестів, є таким:

sh
About to run 39 test cases for 3 selected models (1 iteration):
 - iris:
  - 'Land on GPS lost during mission (baro height mode)'
  - 'Land on GPS lost during mission (GPS height mode)'
  - 'Continue on mag lost during mission'
  - 'Continue on baro lost during mission (baro height mode)'
  - 'Continue on baro lost during mission (GPS height mode)'
  - 'Continue on baro stuck during mission (baro height mode)'
  - 'Continue on baro stuck during mission (GPS height mode)'
  - 'Takeoff and Land'
  - 'Fly square Multicopter Missions including RTL'
  - 'Fly square Multicopter Missions with manual RTL'
  - 'Fly straight Multicopter Mission'
  - 'Offboard takeoff and land'
  - 'Offboard position control'
  - 'Fly forward in position control'
  - 'Fly forward in altitude control'
 - standard_vtol:
  - 'Land on GPS lost during mission (baro height mode)'
  - 'Land on GPS lost during mission (GPS height mode)'
  - 'Continue on mag lost during mission'
  - 'Continue on baro lost during mission (baro height mode)'
  - 'Continue on baro lost during mission (GPS height mode)'
  - 'Continue on baro stuck during mission (baro height mode)'
  - 'Continue on baro stuck during mission (GPS height mode)'
  - 'Takeoff and Land'
  - 'Fly square Multicopter Missions including RTL'
  - 'Fly square Multicopter Missions with manual RTL'
  - 'Fly forward in position control'
  - 'Fly forward in altitude control'
 - tailsitter:
  - 'Land on GPS lost during mission (baro height mode)'
  - 'Land on GPS lost during mission (GPS height mode)'
  - 'Continue on mag lost during mission'
  - 'Continue on baro lost during mission (baro height mode)'
  - 'Continue on baro lost during mission (GPS height mode)'
  - 'Continue on baro stuck during mission (baro height mode)'
  - 'Continue on baro stuck during mission (GPS height mode)'
  - 'Takeoff and Land'
  - 'Fly square Multicopter Missions including RTL'
  - 'Fly square Multicopter Missions with manual RTL'
  - 'Fly forward in position control'
  - 'Fly forward in altitude control'

Примітки щодо реалізацій:

 • Тести викликаються зі скрипта запуску mavsdk_test_runner.py, який написано на мові Python.

  Окрім MAVSDK, цей модуль запускає px4, а також Gazebo для SITL-тестів, і збирає логи цих процесів.

 • Модуль виконання тесту - це бінарний файл на мові C++, який містить:

  • Функція main для аналізу аргументів.
  • Абстракція навколо MAVSDK з назвою autopilot_tester.
  • Тести з використанням абстракції навколо MAVSDK, наприклад, test_multicopter_mission.cpp.
  • Тести використовують фреймворк модульного тестування catch2. Причини використання цього фреймворку наступні:
   • Оператори (REQUIRE), необхідні для переривання тесту, можуть бути всередині функцій (а не лише у тесті верхнього рівня, як у випадку з gtest).
   • Керування залежностями спрощується, оскільки catch2 можна просто включити як бібліотеку, що містить лише заголовки.
   • Catch2 підтримує теги, що дозволяє легко компонувати тести.

Терміни:

 • "модель": Це вибрана модель Gazebo, наприклад, iris.
 • "тест кейс": Це тест кейс catch2.