Skip to content

Структура файлів на SD картках для PX4

SD картка у PX4 використовуються для зберігання файлів налаштування, журналів польотів, інформації щодо польотного завдання тощо.

TIP

SD картку слід відформатувати у FAT32 для використання з PX4 (за замовчуванням для SD карток). Рекомендуємо відформатувати картки, які використовують іншу файлову систему.

Структуру директорій/розкладку показано нижче.

Директорія/Файл(и)Опис
/etc/Додаткові налаштування. Дивіться Запуск системи > заміна запуску системи.
/log/Повні журнали польоту
/mission_log/Скорочені журнали польоту
/fw/Прошивка DroneCAN
/uavcan.db/Сервер DB DroneCAN DNA + журнали
/paramsПараметри (якщо вони не в FRAM/FLASH)
/datamanФайл сховища польотних завдань
/fault_<datetime>.txtФайли журналу апаратних відмов
/bootlog.txtЖурнал завантаження